Generelle vilkår og betingelser

med kundeoplysninger

Indholdsfortegnelse

  • 1. anvendelsesområde
  • 2. indgåelse af kontrakt
  • 3. priser og betalingsvilkår
  • 4. vilkår for levering og forsendelse
  • 5. ansvar for fejl
  • 6. vedhæftning
  • 7. Gældende lovgivning, retskreds
  • 8. Oplysninger om Online Dispute Resolution

1) Anvendelsesområde

1.1 Tisse vilkår og betingelser for "" (i det følgende benævnt "Sælger"), gælder for alle kontrakter at en forbruger eller en erhvervsdrivende (i det følgende benævnt "Kunde") afslutter hos sælger med hensyn til de varer og/eller tjenester vises af sælgeren i sin online-butik. Hermed modsiges medtagelse af egne betingelser for kunden, medmindre det er noget andet er aftalt.

1.2 En forbruger i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er en fysisk person, der optræder til formål uden for hans kommercielle, forretning, håndværk eller faglige aktivitet. En iværksætter i forstand af disse generelle vilkår og betingelser er enhver fysisk eller juridisk person eller et interessentskab med retsevne, som fungerer selv eller gennem en anden person, der handler i eget navn eller for dennes regning til formål, der kan tilskrives hans kommercielle , forretning, håndværk eller faglige aktivitet.

2) Indgåelse af kontrakt

2.1 De produktbetegnelser, der er indeholdt i sælgerens online shop er ikke bindende tilbud hos sælgeren, men tjener til at indsende et bindende tilbud af kunden.

2.2 Kunden kan sende tilbud via den online bestillingsformular integreret i sælgerens online shop. Efter indtastning af hans personlige data, sender kunden en juridisk bindende kontrakt tilbud med hensyn til de varer og/eller tjenesteydelser i indkøbskurven ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage - ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), hvor modtagelse af ordrebekræftelse af kunden er afgørende, eller

  • ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved modtagelsen af varerne fra kunden er afgørende, eller
  • ved at anmode om betalingen fra kunden efter ordreafgivelsen. Hvis flere af de førnævnte alternativer findes, er kontrakten indgået på punktet i gang på som et af de førnævnte alternativer indtræffer først. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for den nævnte frist, anses dette en afvisning af tilbud med den konsekvens, at kunden ikke længere bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Perioden for accept af tilbuddet begynder dagen efter afsendelse af tilbuddet af kunden og slutter med udløbet af dagen efter næste efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis den sidste dag i perioden falder på en lørdag, søndag eller en helligdag, der er anerkendt af staten på sælgers vedtægtsmæssige hjemsted, finder den næste arbejdsdag sted af sådan en dag.

2.5 Når du indsender et tilbud via sælgers online bestillingsformular, er teksten til aftalen gemt af sælgeren og sendt til kunden efter at sende sin ordre sammen med de nuværende vilkår og betingelser i tekstform (fx e-mail, fax eller brev). Desuden, kontrakten tekst arkiveres på sælgers hjemmeside og kan hentes af kunden gratis via hans password-beskyttet kundekonto ved at indtaste de tilsvarende login data, forudsat Kunden har oprettet en debitorkonto i de sælgers online shop inden du sender sin bestilling.

2.6 Før du placerer en ordre via sælgers online bestillingsformular, kan kunden løbende korrigere hans poster ved hjælp af de sædvanlige tastatur og musefunktioner. Ud over at alle indgange er angivet før obligatorisk levering af ordren igen i et bekræftelsesvindue og kan rettes også der ved hjælp af de sædvanlige tastatur og musefunktioner.

2.7 Ordrebehandling og etablering af kontakt finde normalt sted via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre, at den e-mail-adresse, som ham til ordrebehandling er korrekte, så e-mails sendt af sælgeren kan modtages på denne adresse. Især når du bruger spamfiltre, skal kunden sikre at alle e-mails sendt af sælger eller af tredjemand bestilt af sælgeren til at behandle ordren får lov at blive modtaget på denne adresse.

2.8 Hvis kunden handler som forbruger, er kun det spanske sprog tilgængelige for indgåelse af kontrakten.

3) Priser og betalingsvilkår

3.1 Sælgeren angivne priser er totalpriser og omfatter juridisk momsen. Hvis det er nødvendigt, angives yderligere levering og forsendelsesomkostninger separat i de respektive Produktbeskrivelse.

3.2 Kunden har forskellige betalingsmuligheder tilgængelige, som er angivet på sælgers hjemmeside.

3.3 Hvis forudbetaling er blevet aftalt, skal betaling ske umiddelbart efter indgåelsen af kontrakten.

3.4 Hvis betalingsmetode "PayPal" er valgt, at betaling vil blive behandlet af betaling service provider PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg under gyldigheden af PayPal vilkår for brug, tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

4) Vilkår for levering og forsendelse

4.1 Levering af varer foregår regelmæssigt på afsendelse måde og til leveringsadressen angivet af kunden. Leveringsadressen fremgår ordrebehandling af sælgeren er afgørende for behandlingen af transaktionen.

4.2 Hvis transportvirksomhed returnerer leveres varerne til sælgeren fordi levering til kunden ikke var muligt, bærer kunden omkostningerne til den mislykkede levering. Dette gælder ikke hvis kunden udøver sin ret til tilbagekaldelse effektivt, hvis kunden ikke er ansvarlig for de omstændigheder, der førte til er umuligheden at levering, eller hvis han blev midlertidigt forhindret i at acceptere servicen tilbydes, medmindre den sælgeren havde meddelt tjenesten en rimelig tid i forvejen.

4.3 Selvstændig samling er ikke muligt

5) Ansvar for fejl

Hvis der er en defekt i den købte vare, gælder de lovpligtige bestemmelser. Forbrugerens ifølge lov om forbrugerbeskyttelse (Ley General para la defensa de los consumidores y usario) juridiske garantirettigheder er påpeget.

5.1 Hvis kunden handler som forbruger,
forældelsesfristen for krav om defekter i brugte varer er et år fra leveringen af varen til kunden, med indskrænkning i de følgende afsnit.

5.2 De ovenstående begrænsninger af ansvar og forkortet forældelsesfrister gælder ikke
for objekter, der ikke har været brugt i en bygning i overensstemmelse med deres sædvanlige brug og som har forårsaget defekt af bygningen,
for skader som følge af skader på liv, legeme eller helbred, som er baseret på en forsætlig eller uagtsom overtrædelse af told af sælgeren eller en forsætlig eller uagtsom overtrædelse af told af en retlig repræsentant eller den stedfortrædende agent af sælgeren,
for andre skader, der er baseret på en forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af told af sælgeren eller på en forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af told af en retlig repræsentant eller den stedfortrædende agent for brugeren, som
i tilfælde af, at sælgeren har svigagtigt skjult defekten.

5.3 Hvis kunden fungerer som iværksætter,
en ubetydelig fejl berettiger ikke reklamationsberettiget for defekter,
sælgeren har valget af typen af supplerende ydelse
forældelsesfristen for nye varer for defekter er et år fra risikooverførsel.
forældelsesfristen må ikke påbegyndes igen hvis en udskiftning levering foretages inden for rammerne af erstatningsansvar for mangler.

5.4 Kunden er anmodet om, at hævder leverede varer med indlysende transportskader fra transportøren og underrette sælgeren om dette så hurtigt som muligt. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen effekt på hans lov- eller kontraktbestemte garantikrav.

5.5 Det gælder for iværksættere at de ovennævnte begrænsninger af ansvar og begrænsning perioder i afsnit 6.2 ikke henviser til krav om erstatning og godtgørelse af udgifter, som køber kan gøre gældende i overensstemmelse med de vedtægtsmæssige bestemmelser på grund af defekter i overensstemmelse med afsnit 7.

.

6) Vedhæftning

Sælgeren skal være ansvarlig over for kunden for alle kontraktlige, kvasi kontraktlige og lovbestemte, herunder skadevoldende, krav om erstatning og godtgørelse af udgifter som følger:

6.1 Sælgeren er ansvarlig for enhver juridisk grund uden begrænsning - i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed, - i tilfælde af uagtsom eller forsætlig skade på liv, legeme eller helbred, - på grundlag af en garanti løfte, medmindre andet er angivet - på grund af obligatoriske ansvar som i henhold til produktansvarsloven.

6.2 Hvis sælgeren uagtsomt overtræder en væsentlige kontraktmæssig forpligtelse, begrænses ansvar til den forudsigelige skader typisk for kontrakten, medmindre hæftende antages i henhold til punkt 7.1. Væsentlige kontraktforpligtelser er forpligtelser, som aftalen pålægger på sælgeren efter dens indhold for at opnå formålet med kontrakten, hvis gennemførelse er afgørende for den korrekte udførelse af kontrakten og overholdelsen af som kunden kan regelmæssigt stole.

6.3 Eventuelle andre ansvar for sælgeren er udelukket.

6.4 Ovennævnte ansvar regler gælder også af sælgerens ansvar for sin stedfortrædende agenter og retlige repræsentanter.

7) Lovvalg, værneting

7.1 Hvis kunden handler som forbruger i henhold til afsnit 1.2, lovgivningen i den medlemsstat, hvor kunden har sit sædvanlige opholdssted, undtagen FN 's kontraktkonvention for internationale salg af varer og eksklusive sted værneting for alle tvister som følge af denne aftale er kundens bopæl gælder for alle juridiske relationer mellem parterne.

7.2 Hvis kunden fungerer som en iværksætter i henhold til afsnit 1.2, loven i det land, hvor sælgeren har sit vedtægtsmæssige hjemsted skal gælde alle retsforhold mellem parterne, bortset fra FN-konventionen om internationale salg af varer og eksklusive skal værneting for alle tvister vedrørende denne kontrakt være det vedtægtsmæssige hjemsted for sælgeren.

8) Online tvist opløsning oplysninger

EU-Kommissionen giver en platform for online tvistbilæggelse på internettet på følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr denne platform tjener som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister som følge af online salg eller service kontrakter, hvor en forbruger er involveret.

Vi er hverken forpligtet eller villige til at deltage i en mæglingsprocedure inden en forbruger voldgiftsafdelingen.